• نام پروژه: واردات تجهیزات بازی و سرگرمی
  • کارفرما: ( هلیوم پارک مشهد )
  • موقعیت مکانی: مشهد
  • سال تکمیل پروژه: 1397
X