• نام پروژه: واردات ادوات و تاسیسات حفاری
  • کارفرما: ( حفاری شمال )
  • موقعیت مکانی: ساری
  • سال تکمیل پروژه: 1400
X